Bolåneförmedling och bolån - Så fungerar marknaden | Bättre Bolån

Bolån och bolåneförmedling

Bolåneförmedling tog fart 2014 och tog ett abrupt slut årsskiftet 2016/2017. BättreBolån och PlusBolån var två stora bolåneförmedlare som jobbade tätt samman med olika fastighetsbyråer. BättreBolån ägdes 50/50 av fastighetsmäklaren Erik Olsson och försäkrings- och pensionsbolaget Söderberg & Partners. PlusBolån ägdes av sjuk olika fastighetsförmedlare inklusive ERA och Notar. Under tiden skapades MittBolån som finns idag och några andra förmedlare som antingen är för små att nämna eller som sedermera la ner.

Bolåneförmedling ur historisk synvinkel

Samtliga bolåneförmedlare då som nu jobbade i princip bara med SBAB. Storbankerna ville inte jobba med förmedlarna då det skulle sätta press på en marknad som de tillsammans kontrollerade och kontrollerar idag. Följden av det oligopol som finns är förstås att Svenska konsumenter betalar allt för mycket för sina bolån. Något som gör det extra viktigt att idag jämföra låneförmedlare när det kommer till att hitta rätt bolån.

Under 2016 upptäckte SBAB en del felaktiga underlag/kompletteringar som de fått från BättreBolån i samband med förmedlingen vilket hade resulterat i att personer som annars inte skulle kunna ha fått ett bolån av SBAB, hade fått det. SBAB drog öronen åt sig och drog tillbaka sina avtal med BättreBolån och PlusBolån vilket resulterade till att bolåneförmedlingsmarknaden dog ut. Det bästa som kunde ha hänt storbankerna.

Än idag, åt 2020, så finns det ingen större bolåneförmedlare inom bolåneförmedling. MittBolån, det Schibsted-ägda bolaget, är mycket små i sammanhanget och förmedlar en bråkdel av alla bolån i Sverige. De jobbar än idag också bara med SBAB. En del andra försök har gjorts men inget har flugit.

Bolåneförmedling 2020

Bolånförmedling har en viktig plats på marknaden

Förr eller senare kommer bolåneförmedlare att komma till på marknaden för precis som på privatlånesidan är de mycket nyttiga för låntagarna. Låneförmedlare har under flera års tid sett till att du som låntagare kan hitta det bästa privatlånet på marknaden. Att hitta en bolåneförmedlare för det biligaste bolånet är en viktig aspekt idag för många som söker bolån.

Vi kommer uppdatera vår hemsida och kommer följa bolåneförmedlare framöver – men idag har vi inte något riktigt råd att ge. Ska man ta ett bolån bör man shoppa runt själv för att se vilken låneförmedlare som passar bäst. Är SBAB ett alternativ så kan man vända sig till dem istället för att vända sig till MittBolån.

Uppstickarna som Hypoteket och Stabelo kräver stor andel säkerhet (eget kapital) och är inte för vanliga konsumenter pga det. Det är en bråkdel av populationen som deras lån passar.

Se låneförmedlare Jämför lån